The Walking Dead wiki
Advertisement

"Strangers" is de tweede aflevering van seizoen 5 van The Walking Dead. De aflevering werd in Amerika uitgezonden op AMC op 19 oktober 2014 en in Nederland op FOX op 20 oktober 2014.

Samenvatting[]

Nadat de groep Terminus heeft verlaten komen ze een mysterieuze priester tegen omringd door zombies. Ze redden hem en schuilen in zijn kerk. Daryl en Carol vinden een aanwijzing over de verblijfplaats van Beth en gaan samen op pad. Rick en de anderen beseffen dat ze in de gaten worden gehouden.

Personages[]

De volgende personages komen voor in "Strangers":

Gedetailleerd verloop[]

Nog toe te voegen.

Doden[]

 • Geen

Trivia[]

 • De titel "Strangers" (vreemdelingen) verwijst naar een vraag die gesteld werd namelijk hoe gaat Rick en de groep om met vreemdelingen na wat er gebeurd is in Terminus. Daarnaast verwijst het ook naar Gabriel die zegt dat hij zijn zonden aan god opbiecht en niet aan vreemdelingen.
 • Deze aflevering laat zien dat Tyreese, Martin niet heeft gedood aangezien hij op het einde het been van Bob mee-eet.
 • Er zijn 5 bijbelse citaten te zien in de kerk namelijk Mattheus 27:52, Openbaring 9:6, Ezechiel 37:7, Romeinen 6:4 en Lukas 24:5. Elke citaat heeft een verwijzing naar doden die weer opstaan.
  • Mattheus 27:52 : de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt.
  • Openbaring 9:6. : En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
  • Ezechiel 37:7 :Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been.
  • Romeinen 6:4 : Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
  • Lukas 24:5 : En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
Over de televisieserie The Walking Dead
Seizoen 1 Days Gone ByeGutsTell It to the FrogsVatosWildfireTS-19
Seizoen 2 What Lies AheadBloodlettingSave the Last OneCherokee RoseChupacabraSecretsPretty Much Dead AlreadyNebraskaTriggerfinger18 Miles OutJudge, Jury, ExecutionerBetter AngelsBeside the Dying Fire
Seizoen 3 SeedSickWalk With MeKiller WithinSay the WordHoundedWhen the Dead Come KnockingMade to SufferThe Suicide KingHomeI Ain't a JudasClearArrow on the DoorpostPreyThis Sorrowful LifeWelcome to the Tombs
Seizoen 4 30 Days Without An AccidentInfectedIsolationIndifferenceInternmentLive BaitDead WeightToo Far GoneAfterInmatesClaimedStillAloneThe GroveUsA
Seizoen 5 No SanctuaryStrangersFour Walls and a RoofSlabtownSelf HelpConsumedCrossedCodaWhat Happened and What's Going OnThemThe DistanceRememberForgetSpendTryConquer
Seizoen 6 First Time AgainJSSThank YouHere's Not HereNowAlways AccountableHeads UpStart to FinishNo Way OutThe Next WorldKnots UntieNot Tommorow YetThe Same BoatTwice as FarEastLast Day on Earth
Seizoen 7 The Day Will Come When You Won't BeThe WellThe CellServiceGo GettersSwearSing Me a SongHearts Still BeatingRock in the RoadNew Best FriendsHostiles and CalamitiesSay YesBury Me HereThe Other SideSomething They NeedThe First Day of the Rest of Your Life
Seizoen 8 MercyThe DamnedMonstersSome GuyThe Big Scary UThe King, the Widow, and RickTime for AfterHow It's Gotta BeHonorThe Lost and the PlunderersDead or Alive OrThe KeyDo Not Send Us AstrayStill Gotta Mean SomethingWorthWrath
Seizoen 9 A New BeginningThe Bridge
Advertisement