The Walking Dead wiki
Advertisement

"Twice as Far" is de veertiende aflevering van seizoen 6 van The Walking Dead.  De aflevering werd in Amerika uitgezonden op AMC op 20 maart 2016 en in Nederland op FOX op 21 maart 2016.

Verhaal[]

Een nieuwe dag begint in Alexandria. Olivia bekijkt glimlachend de voorraden. Gabriel patrouilleert door Alexandria, Eugene houdt de wacht en Morgan oefent aikido. Carol zit op de veranda te roken terwijl ze de rozenkrans vasthoudt.

Morgan legt de laatste hand aan zijn cel. Rick komt erbij staan en vraagt waarom. Morgan antwoordt dat Rick in het vervolg een keuze heeft.

De volgende dag in Alexandria. Olivia bekijkt de voorraden. Gabriel patrouilleert. Eugene houdt de wacht en Morgan doet zijn oefeningen. Tobin kust Carol voordat hij naar zijn werk gaat.

Rosita kleedt zich aan en gaat weg. Onder de dekens komt Spencer te voorschijn.

Daryl bekijkt het houten poppetje dat in zijn gestolen motor lag. Carol komt erbij staan en vraagt hem naar de ontmoeting met de Redders in het bos. Daryl zegt dat hij ze gered heeft maar dat hij ze had moeten doden. Daarna vraagt Daryl wat de Redders Maggie en Carol hebben aangedaan. Carol zegt dat ze hun helemaal niets hebben aangedaan. 

Weer een nieuwe dag. De voorraadkamer gaat open. Een volle asbak en Carol die haar rozenkrans stevig vasthoudt.

Denise ziet Abraham en Eugene samen op pad gaan.

Spencer wilt graag eten maken voor Rosita. Zij heeft er niet echt zin in maar geeft uiteindelijk toch toe.

Denise heeft een idee waar nog medicijnen kunnen liggen. Ze wilt met Rosita en Daryl op pad gaan. Hoewel zij niet graag hebben dat Denise mee gaat stemmen ze toch toe. Ze gaan op pad met een auto. Een omgevallen boom verspert de weg en ze gaan te voet verder. Rosita wilt langs de treinrails lopen omdat dat sneller is maar Daryl weigert en gaat via de weg. Denise gaat met Daryl mee, terwijl Rosita alleen verder gaat.

Abraham merkt op dat Eugene aan het veranderen is. Eugene zegt dat hij zich aanpast aan de situatie en dat hij een overlever is. Abraham zegt lachend dat hij zichzelf dat maar moet wijsmaken.

Rosita zit te wachten bij de rails als Denise en Daryl aankomen lopen. Daryl loopt door en Denise zegt tegen Rosita dat ze geen kant wilde kiezen. Ze lopen door tot ze aankomen bij de winkel. Rosita en Daryl gaan als eerste naar binnen.

Eugene en Abraham gaan een gebouw binnen. Eugene heeft het plan om zelf kogels te gaan maken. Abraham juicht dit idee toe. Er komt een zombie tussenbeide en Eugene zegt dat hij hem wilt doden. Eugene probeert hem te doden maar uiteindelijk doet Abraham dat voor hem. Eugene is boos omdat hij hem wilde doden. Abraham zegt dat Eugene zijn talent is nadenken. En dat vijanden doden zijn talent is. Hierop zegt Eugene cru dat hij Abraham niet meer nodig heeft om hem te beschermen. Abraham loopt boos weg en laat Eugene alleen achter.

In de winkel is niemand aanwezig. Daryl en Rosita hebben de medicijnen gevonden en pakken alles in. Denise snuffelt ondertussen rond. Ze vindt foto's van een jongetje. In de winkel staat een rek met sleutelhangers met namen erop. Ze neemt er eentje mee. Er klinkt gebonk uit een ruimte ernaast. Denise gaat op onderzoek. Ze vindt een zombie in soort box. Boven de box op de muur staat een aantal keren het woord stil geschreven. Naast de zombie ziet ze een bak waar een kinderschoentje uitsteekt. Geschokt rent ze de winkel uit.

Buiten de winkel zit ze te wachten. In haar handen heeft ze de sleutelhanger met de naam Dennis erop. Rosita en Daryl komen naar buiten en ze gaan terug.

Daryl zegt tegen Denise dat de winkel een goede vondst was. Hij heeft de sleutelhanger gezien en vraagt of hij ouder of jonger was. Denise antwoordt dat hij haar oudere tweelingbroer was. Zij zegt dat hij dapper was maar ook veel woede in zich had. Daryl antwoordt dat het lijkt alsof ze dezelfde broer hadden.

Ze komen weer aan bij de treinrails en Daryl besluit nu wel om via de rails te lopen.

Denise ziet een koelbox in een van de auto's en wilt die eruit halen. Ze opent de deur en pakt de box. Een zombie komt er ook uit en valt op haar. Er ontstaat een worsteling. Daryl en Rosita komen eraan om haar te helpen maar Denise wilt het zelf doen. Ze doodt de zombie. Ze vindt in de koelbox een blikje fris. Ze neemt het mee. Daryl en Rosita verklaren haar voor gek dat ze zo'n risico neemt. Denise zegt dat zij elke dag risico's nemen. Als je wilt leven moet je soms risico's nemen. Ze legt uit dat ze Daryl mee gevraagd omdat hij net zo dapper is als haar broer en dat ze zich veilig voelt bij hem. En ze heeft Rosita gevraagd omdat ze haar wilt helpen omdat ze nu alleen is voor de eerste keer in lange tijd. Zij moeten allebei omgaan met hun eigen problemen omdat ze beide goede mensen zijn. Dan wordt er uit het niets een pijl door haar oog geschoten. Ze valt dood op de grond en verschillende Redders komen tevoorschijn waaronder Dwight die de motor van Daryl had gestolen. Naast Dwight zit Eugene op zijn knieën. Ze hebben hem gevangen genomen.

Daryl herkent hem en zegt dat hij hem had moeten doden. Dwight glimlacht en zegt dat hij dat inderdaad had moeten doen. Dwight wilt dat ze de Redders in hun kamp laten. Dan hoeft er niemand meer te worden gedood. Eugene zegt dat als ze iemand willen doden dat ze hun man in de bosjes moeten doden. Dwight stuurt er een Redder op af en is even afgeleid. Op dat moment bijt Eugene Dwight in zijn kruis. Abraham die in de bosjes zat begint te schieten en doodt verschillende Redders. Daryl en Rosita helpen mee. Dwight komt los van Eugene en schiet om zich heen waarbij hij ook Eugene raakt. Gewond zegt hij tegen de overgebleven Redders om zich terug te trekken. Daryl wilt er achter aan gaan maar Rosita houdt hem tegen. Samen brengen ze de gewonde Eugene terug naar Alexandria.

Eugene ligt in de ziekenzaal waar Rosita de wacht houdt. Hij komt weer bij. Abraham komt er bij staan. Eugene zegt dat hij Abraham niet in moeilijkheden wou brengen maar dat hij slechts zijn kans zag. Abraham excuseert zich omdat hij twijfelde aan de vaardigheden van Eugene.

Abraham gaat langs bij Sasha. Hij zegt tegen haar dat hij keuzes moet maken maar dat zij ook keuzes heeft. Sasha nodigt hem uit om binnen te komen. 

Daryl en Carol begraven Denise. Carol kijkt naar de sleutelhanger met Dennis erop die Daryl bij zich heeft. Ze zegt dat hij gelijk had daarmee verwijzend naar Daryl zijn spijt om Dwight niet te doden.

Tobin vindt een brief van Carol. Hierin schrijft ze dat andere mensen willen wat zij in Alexandria hebben. Ze houdt van de mensen in Alexandria. Maar om alles te behouden zal ze moeten doden. En dat kan ze niet meer. Nee, dat wilt ze niet meer. Daarom gaat ze ervandoor. Ze vraagt hen om haar niet te gaan zoeken.

Een nieuwe dag begint in Alexandria. Rosita staat nu op wacht in plaats van Eugene. Verschillende bewoners lopen rond met karretjes gevuld met wapens. Morgan kijkt naar de lege veranda van Carol. 

Trivia[]

  • De titel "Twice as Far" komt van Rosita die zegt tegen Daryl dat via de treinrails lopen sneller is.
  • In deze aflevering krijgt Daryl zijn kruisboog terug.
Advertisement