Wikia The Walking Dead tiếng Việt

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
12:04, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Site-background-light (tập tin) 294 kB FANDOMbot  
12:04, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Site-background-dark (tập tin) 294 kB FANDOMbot  
12:04, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Site-favicon.ico (tập tin) 162 kB FANDOMbot  
12:04, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Site-logo.png (tập tin) 10 kB FANDOMbot  
08:03, ngày 10 tháng 4 năm 2020 TWD189 Cover-666x10241.jpg (tập tin) 150 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
06:32, ngày 16 tháng 10 năm 2019 5x16 June John Wedding.jpg (tập tin) 1,15 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
07:52, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Adam Sutton S9.jpg (tập tin) 296 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
04:06, ngày 10 tháng 10 năm 2019 FTWD 513 VR 0520 234-RT-1320x880.jpg (tập tin) 2,54 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
07:36, ngày 9 tháng 10 năm 2019 June FS5.jpg (tập tin) 1,23 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:42, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Wes FS5.jpg (tập tin) 1.010 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:42, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Wendell FS5.jpg (tập tin) 464 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Virginia FS5.jpg (tập tin) 1,09 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Victor Strand FS5.jpg (tập tin) 570 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Sarah Robinowitz FS5.jpg (tập tin) 917 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Pete FS5.jpg (tập tin) 48 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Max FS5.jpg (tập tin) 690 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Luciana Galvez FS5.jpg (tập tin) 1,48 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Logan FS5.jpg (tập tin) 1,06 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Jacob Kessner FS5.jpg (tập tin) 60 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Grace FS5.jpg (tập tin) 661 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Dylan FS5.jpg (tập tin) 1,87 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Charlie S5.jpg (tập tin) 1,87 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:41, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Annie FS5.jpg (tập tin) 2,98 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:26, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Alicia Clark FS5.jpg (tập tin) 1,14 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:25, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Althea Szewczek-Przygocki FS5.jpg (tập tin) 1,53 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
02:23, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Daniel Salazar FS5.jpg (tập tin) 809 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Tom FS5.jpg (tập tin) 230 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Raja Afghani.jpg (tập tin) 80 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Peter Jacobson.jpg (tập tin) 60 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 5x15 0020.jpg (tập tin) 5,86 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 FTWD 514 VR 0524 335-RT-1320x880.jpg (tập tin) 152 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 5x12 0003.jpg (tập tin) 4,06 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 5x11 ftwd511 28829.jpg (tập tin) 103 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:39, ngày 5 tháng 10 năm 2019 5x10 0007.jpg (tập tin) 4,02 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Morgan Jones FS5.jpg (tập tin) 413 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 John Dorie FS5.jpg (tập tin) 159 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Joe Massingill.jpg (tập tin) 2,47 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Holly Curran.jpg (tập tin) 417 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Dwight FS5.jpg (tập tin) 1,73 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Colby Minifie.jpg (tập tin) 537 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Colby Hollman.jpg (tập tin) 86 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
08:26, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Alexa Nisenson.jpg (tập tin) 475 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
05:12, ngày 4 tháng 10 năm 2019 5x09 0000.jpg (tập tin) 2,05 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
04:04, ngày 25 tháng 8 năm 2019 5x08 0011.jpg (tập tin) 3,07 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
04:06, ngày 23 tháng 8 năm 2019 5x07 0002.jpg (tập tin) 3,03 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
03:18, ngày 23 tháng 8 năm 2019 5x06 0021.jpg (tập tin) 4,31 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
15:29, ngày 18 tháng 8 năm 2019 5x04 0021.jpg (tập tin) 2,88 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
05:12, ngày 18 tháng 8 năm 2019 5x04 0031.jpg (tập tin) 7,45 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
03:46, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Isabelle FS5.jpg (tập tin) 960 kB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
03:27, ngày 13 tháng 8 năm 2019 5x05 0021.jpg (tập tin) 8,51 MB The Walking Dead Việt Nam Fanpage  
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối