FANDOM


Adam Davidson
Adam-davidson-700x1000
Vai trò: Chỉ đạo sản xuất & đạo diễn của
Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 13/8/1964
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Adam Rosh Davidson là một trong những đạo diễn và nhà sản xuất của series phim Fear The Walking Dead. Trước đó, ông từng làm đạo diễn cho một số tập phim của các bộ phim như Community, Lost, Deadwood, Grey's Anatomy, Six Feet UnderFringe.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.