FANDOM


Alrick Riley
Alrick Riley
Vai trò: Đạo diễn của The Walking Dead & Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Anh - Gốc Phi

Alrick Riley là nhà biên kịch, đạo diễn và diễn viên người Anh. Anh tham gia vào đoàn làm phim của The Walking Dead & Fear The Walking Dead với tư cách là một đạo diễn. Tập phim đầu tiên mà anh đảm nhận vai trò này là "Twice As Far".

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.