Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Advertisement
Andrew Bernstein
AndrewBernsteinMentalYoga.jpg
Vai trò: Đạo diễn của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Andrew Bernstein là một trong những đạo diễn và đồng chỉ đạo sản xuất của series phim Fear The Walking Dead.

Liên kết

Advertisement