Advertisement

Andrew Chambliss

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Andrew Chambliss
Andrew Chambliss.jpg
Vai trò: • Showrunner của Fear The Walking Dead (P4)
• Nhà sản xuất & biên kịch của Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 25/8/1981
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Andrew Chambliss là một biên kịch và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh cùng Ian Goldberg là những người thay thế Dave Erickson đảm nhiệm vị trí chỉ đạo sản xuất chính (showrunner) của series Fear The Walking Dead kể từ Phần 4. Trước đó, cả Andrew và Ian từng cùng là những nhà sản xuất của series Once Upon A Time.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.