Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Tên
Tình trạng hiện tại: Đã chết
(Issue 127)
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: Học sinh
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng
Độ tuổi: Khoảng 30 ~ 35
Nguyên do chết: Bị ăn thịt bởi xác sống
Ảnh nhân vật

Bản mẫu:Nhân vật (Comic Series)