FANDOM


Ss4

Kết thúc Season 4 của series phim The Walking Dead, The Walking Dead Việt Nam Fanpage mở một cuộc bình chọn trên The Walking Dead Việt Nam Wiki để ghi danh cho những nhân vật, những khoảnh khắc đáng nhớ trong season vừa qua, đồng thời để khảo sát lấy ý kiến khán giả. Chúng ta hãy cùng bình chọn trước khi bảng bình chọn đóng vào 19h Thứ 7 ngày 12/4/2014 và kết quả được công bố ngay sau đó nhé!

Tập phim hay nhất trong Season 4
 
1
 
2
 
1
 
0
 
1
 
3
 
0
 
97
 
3
 
0
 
3
 
4
 
3
 
37
 
11
 
382
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:22 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 548 bỏ phiếu.
Nhân vật nam chính xuất sắc nhất
 
317
 
28
 
14
 
168
 
17
 
8
 
3
 
4
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:45 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 559 bỏ phiếu.
Nhân vật nữ chính xuất sắc nhất
 
46
 
64
 
97
 
304
 
4
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:45 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 515 bỏ phiếu.
Nhân vật nam phụ xuất sắc nhất
 
10
 
2
 
261
 
35
 
102
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:45 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 410 bỏ phiếu.
Nhân vật nữ phụ xuất sắc nhất
 
3
 
2
 
332
 
20
 
1
 
107
 
2
 
2
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:45 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 469 bỏ phiếu.
Nhân vật trẻ em xuất sắc nhất
 
310
 
118
 
12
 
1
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 13:13 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 441 bỏ phiếu.
Nhân vật được phát triển cốt truyện và nội tâm hay nhất
 
253
 
5
 
37
 
15
 
1
 
13
 
26
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 14:05 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 350 bỏ phiếu.
Khoảnh khắc lấy đi nhiều nước mắt nhất
 
1
 
2
 
210
 
23
 
69
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 14:43 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 305 bỏ phiếu.
Nhân vật mới xuất sắc nhất
 
17
 
84
 
3
 
265
 
55
 
0
 
6
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:45 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 430 bỏ phiếu.
Yếu tố phản diện nguy hiểm nhất season
 
1
 
14
 
32
 
3
 
305
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 14:00 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 355 bỏ phiếu.
Khoảnh khắc shock nhất
 
1
 
2
 
84
 
350
 
53
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:55 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 490 bỏ phiếu.
Cảnh hành động hay nhất
 
23
 
36
 
416
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:54 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 475 bỏ phiếu.
Chi tiết ý nghĩa nhất
 
27
 
164
 
25
 
138
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 13:43 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 354 bỏ phiếu.
Giây phút cảm động nhất
 
18
 
51
 
31
 
28
 
195
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 14:38 ngày 31 tháng 3 năm 2014 , và cho đến nay đã có 323 bỏ phiếu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.