FANDOM


Brett Gentile
Brett Gentile
Thủ vai: Freddie
Ngày sinh: 15/9/1973
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Hà Lan

Brett Gentile là nam diễn viên thủ vai Freddie, một cư dân sống tại cộng đồng Hilltop trong series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.