FANDOM


Brian Buckner
170365420
Vai trò: Biên kịch của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Brian Buckner là một trong những biên kịch của series phim Fear The Walking Dead. Trước đó, anh cũng được biết đến qua vai trò tương tự trong các series True Blood, Spin CityFriends.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.