Advertisement

Charlie Adlard

Charlie Adlard
Charlie Adlard Hyundai.jpg
Vai trò: Họa sĩ của truyện tranh
Ngày sinh: 8/4/1966
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Anh - Da trắng

Charlie Adlard là một họa sĩ truyện tranh người Anh, được biết đến qua các tác phẩm tiêu biểu như The Walking DeadSavage. Anh cũng từng một lần góp mặt trong phim trong vai một xác sống.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.