Curtis Jackson

Curtis Jackson
Curtis Jackson.jpg
Thủ vai: Bob Miller
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Curtis Jackson là một diễn viên quần chúng trong series phim The Walking Dead. Vợ của ông - Helen Jackson thủ vai Natalie Miller, cũng là vợ nhân vật của ông.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.