FANDOM


Daniel Sackheim
Daniel+Sackheim
Vai trò: Đạo diễn của The Walking Dead &
Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Daniel Sackheim là một nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ. Ông từng chỉ đạo sản xuất và làm đạo diễn cho nhiều tập phim của các series như The X-Files, Law & Order, Game Of Thrones, The Walking DeadFear The Walking Dead. Sackheim từng nhận được một giải Emmy với tư cách là đạo diễn và hai lần được đề cử với tư cách là nhà sản xuất.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.