FANDOM


Daniel Stamm
Daniel-Stamm
Vai trò: Đạo diễn của Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 20/4/1976
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Đức

Daniel Stamn là một trong những đạo diễn của series phim Fear The Walking Dead. Anh thường tham gia vào các dự án phim kinh dị, với tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp là phim The Last Exorcism (2010).

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.