FANDOM


David Boyd
TWD-S2-David-Boyd-Interview-560
Vai trò: Đạo diễn của phim
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

David Boyd là một trong những đạo diễn của series phim truyền hình The Walking Dead. Tập phim đầu tiên được ông chỉ đạo thực hiện là "Secrets" trong Phần 2.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.