FANDOM


David Wiener
Dmw color
Vai trò: Chỉ đạo sản xuất & biên kịch của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

David Wiener là một trong những nhà biên kịch & đồng chỉ đạo sản xuất của series phim truyền hình Fear The Walking Dead. Trước đó, anh từng tham gia viết kịch bản cho các tập phim của một vài phim truyền hình khác như Last Resort, The KillingFlesh and Bone.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.