FANDOM


Duke Jackson
Duke Jackson
Thủ vai: Aphid
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Duke Jackson là một trong những diễn viên đóng thế của đoàn làm phim The Walking Dead. Anh cũng từng thủ vai nhiều nhân vật quần chúng trong các nhóm phản diện như Terminus, The WolvesThe Saviors.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.