FANDOM


Elizabeth Ludlow
Elizabeth Ludlow
Thủ vai: Arat
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Latin

Elizabeth Ludlow là nữ diễn viên thủ vai nhân vật Arat - một thành viên của The Saviors trong series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.