FANDOM


Ernest Dickerson
73398414
Vai trò: Đạo diễn của phim
Ngày sinh: 25/6/1951
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Ernest Roscoe Dickerson là một đạo diễn truyền hình người Mỹ. Ông đã từng tham gia vào rất nhiều bộ phim khác nhau. Đối với series phim The Walking Dead, Ernest đã làm đạo diễn cho ít nhất một tập phim vào mỗi mùa phim. Ở thời điểm hiện tại, ông đang là đạo diễn cho nhiều tập phim The Walking Dead nhất.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.