FANDOM


 
Dòng 25: Dòng 25:
 
*[[Jonathan Goldstein]] vai [[Alan (Fear The Walking Dead)|Alan]]
 
*[[Jonathan Goldstein]] vai [[Alan (Fear The Walking Dead)|Alan]]
 
*[[Gary Kraus]] vai [[Ian (Fear The Walking Dead)|Ian]]
 
*[[Gary Kraus]] vai [[Ian (Fear The Walking Dead)|Ian]]
*[[Regen Wilson]] vai [[Tom (Fear The Walking Dead)|Tom]]
+
*[[Regen Wilson]] vai [[Tom (Chuyến bay 462)|Tom]]
 
*[[Sarah McCreanor]] vai [[Breannah]]
 
*[[Sarah McCreanor]] vai [[Breannah]]
 
*[[Josh Wingate]] vai [[Ben (Fear The Walking Dead)|Ben]]
 
*[[Josh Wingate]] vai [[Ben (Fear The Walking Dead)|Ben]]

Bản hiện tại lúc 15:34, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Diễn viên phụ & quần chúng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.