FANDOM


Gino Crognale
Gino Crognale (2)
Thủ vai: Winslow
Vai trò: Chuyên gia về hiệu ứng & trang điểm
Ngày sinh: 26/9/1964
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Gino Crognale là một chuyên gia về hiệu ứng và trang điểm của đoàn làm phim The Walking Dead. Ông cũng từng thủ vai nhiều xác sống trong phim, như xác sống bị Andrea chặt tay & nhổ răng trong tập "I Ain't A Judas", xác sống tấn công Carl trong tập "After", xác sống thứ hai cắn tay Tyreese trong tập "What Happened And What's Going On", và Winslow.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.