FANDOM


Gregory Nicotero
GNGNGN
Vai trò: Chuyên gia về hiệu ứng, đạo diễn và nhà sản xuất của The Walking Dead & Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 15/3/1963
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Gregory Nicotero là một thành viên chính trong đoàn làm phim The Walking Dead. Ông đảm nhiệm vai trò hiệu ứng và hóa trang, đồng thời làm đạo diễn và nhà sản xuất cho một số tập phim. Greg cũng từng xuất hiện một vài lần trong phim trong bộ dạng xác sống.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.