FANDOM


Image Comics logo.svg

Image Comics là một nhà xuất bản truyện tranh của Mỹ. Công ty này được sáng lập qua sự hợp tác của 7 nhà hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyện tranh nhằm tạo bản quyền về nội dung và các nhân vật trong truyện của họ. Cùng với DC, Marvel và Dark Horse, Image Comics là một trong 4 nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất tại Mỹ.

Những bộ truyện nổi tiếng nhất của Image Comics có thể kể đến như Spawn, InvincibleThe Walking Dead.

Kể từ Chương 75 của The Walking Dead trở đi, Image Comics chuyển giao việc xuất bản các tập truyện sau đó cho công ty con là Skybound Entertainment của Robert Kirkman.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.