FANDOM


Jake Garber
MV5BMTAwMzA3MTMwMzVeQTJeQWpwZ15BbWU3MDI0NjUxMTc@. V1. SX180 SY241
Thủ vai: Doug
Vai trò: Chuyên gia về hiệu ứng & trang điểm
Ngày sinh: 16/4/1965
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Jake Garber là một chuyên gia về hiệu ứng và trang điểm trong Phần 1Phần 2 của series The Walking Dead. Ông cũng từng đóng vai một số xác sống trong phim.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.