Advertisement

James Chen

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
James Chen
James Chen.jpg
Thủ vai: Kal
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Á

James Chen là nam diễn viên thủ vai Kal, một cư dân sống tại cộng đồng Hilltop trong series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.