FANDOM


Jasmine Kaur
Jasmine Kaur
Thủ vai: Betsy
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Ấn

Jasmine Kaur là nữ diễn viên thủ vai nhân vật Betsy, một cư dân của cộng đồng Alexandria, xuất hiện trong Phần 6 của series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.