FANDOM


Johan Renck
Picture-025
Vai trò: Đạo diễn của phim
Ngày sinh: 5/12/1966
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Thụy Điển

Johan Renck là một trong những đạo diễn của series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.