FANDOM


John Esposito
John ES
Vai trò: Biên kịch của webisode Torn Apart
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

John Esposito là người viết kịch bản cho webisode "Torn Apart" của The Walking Dead. Ông đã giành được giải thưởng Writers Guild of America Awards nhờ vào đóng góp này của mình.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.