FANDOM


John Polson
John-Polson-2
Vai trò: Đạo diễn của phim The Walking Dead & Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 6/9/1965
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Australia - Da trắng

John Polson là một trong những đạo diễn của cả 2 series phim truyền hình The Walking Dead & Fear The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.