FANDOM


Kate Barnow
KateBarnow
Vai trò: Biên kịch của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Kate Barnow là một trong những biên kịch và đồng chỉ đạo sản xuất của series phim Fear The Walking Dead. Trước đó, cô từng được biết đến qua hoạt động của mình trong series True Blood.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.