Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Mark Richard
MarkRichard.jpg
Vai trò: Biên kịch của Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 1955
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Mark Richard là một trong những biên kịch của series phim Fear The Walking Dead.

Liên kết