FANDOM


Michael Slovis
Ichaellovis7405
Vai trò: Đạo diễn của phim
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Michael Slovis là một trong những đạo diễn của series phim truyền hình The Walking Dead. Trước đó, ông cũng là đạo diễn của một số series nổi tiếng như CSI, Law & OrderBreaking Bad.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.