FANDOM


Michael Uppendahl
Mike U
Vai trò: Đạo diễn của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Michael Uppendahl là một trong những đạo diễn của series phim Fear The Walking Dead. Trước đó, anh còn được biết đến với vai trò tương tự trong các series Glee, Mad MenAmerican Horror Story.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.