Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Tạo trang mới với nội dung “Michonne”)
 
(Tẩy trống trang)
Dòng 1: Dòng 1:
Michonne
 

Phiên bản lúc 10:07, ngày 23 tháng 1 năm 2014