FANDOM


Paco Cabezas
Paco Cabezas
Vai trò: Đạo diễn của Fear The Walking Dead
Ngày sinh: Năm 1978
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Tây Ban Nha

Paco Cabezas là một trong những đạo diễn của series phim Fear The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.