Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Advertisement


Phần 5 của Fear The Walking Dead được công chiếu vào ngày 2 tháng 6 năm 2019 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2019, bao gồm 16 tập.

Nội dung các tập

Tập 1: "Here to Help"

(Chờ đóng góp)

Tập 2: "The Hurt That Will Happen"

(Chờ đóng góp)

Tập 3: "Humbug's Gulch"

(Chờ đóng góp)

Tập 4: "Skidmark"

(Chờ đóng góp)

Tập 5: "The End of Everything"

(Chờ đóng góp)

Tập 6: "The Little Prince"

(Chờ đóng góp)

Tập 7: "Still Standing"

(Chờ đóng góp)

Tập 8: "Is Anybody Out There?"

(Chờ đóng góp)

Tập 9: "Channel 4"

(Chờ đóng góp)

Tập 10: "210 Words Per Minute"

(Chờ đóng góp)

Tập 11: "You're Still Here"

(Chờ đóng góp)

Tập 12: "Ner Tamid"

(Chờ đóng góp)

Tập 13: "Leave What You Don't"

(Chờ đóng góp)

Tập 14: "Today and Tomorrow"

(Chờ đóng góp)

Tập 15: "Channel 5"

(Chờ đóng góp)

Tập 16: "End of the Line"

(Chờ đóng góp)

Diễn viên

Nhân vật chính

Lennie James vai Morgan Jones (14/16)

Alycia Debnam-Carey vai Alicia Clark (13/16)

Maggie Grace vai Althea Szewczyk-Przygocki (10/16)

Colman Domingo vai Victor Strand (11/16)

Danay Garcia vai Luciana Galvez (10/16)

Garret Dillahunt vai John Dorie (11/16)

Austin Amelio vai Dwight (10/16)

Alexa Nisenson vai Charlie (9/16)

Karen David vai Grace Mukherjee (9/16)

Jenna Elfman vai June (11/16)

Rubén Blades vai Daniel Salazar (9/16)

Nhân vật phụ

Matt Frewer vai Logan (6/16)

Daryl Mitchell vai Wendell (7/16)

Mo Collins vai Sarah Rabinowitz (9/16)

Cooper Dodson vai Dylan (9/16)

Bailey Gavulic vai Annie (10/16)

Ethan Suess vai Max (10/16)

Sydney Lemmon vai Isabelle (3/16)

Colby Hollman vai Wes (5/16)

Peter Jacobson vai Jacob Kessner (4/16)

Colby Minifie vai Virginia (4/16)

Holly Curran vai Janis (3/16)

Joe Massingill vai Tom (2/16)

Xản xuất

Việc quay phim được thực hiện tại New Braunfels, Texas trong khoảng thời gian từ 12 năm 2018

Đánh giá

Phần thứ năm nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ nhà phê bình đến khán giả. Trên trang Rotten Tomatoes, phim chỉ được điểm đánh giá là 55% dựa trên 9 bài phê bình. Mức điểm đánh giá trung bình là 5,08/10.

Bên lề

Advertisement