FANDOM


Pollyanna McIntosh
Pollyanna McIntosh
Thủ vai: Jadis
Ngày sinh: 15/3/1979
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Scotland

Pollyanna McIntosh là nữ diễn viên thủ vai nhân vật Jadis, thủ lĩnh của The Scavengers trong series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.