FANDOM


Rosemary Rodriguez
Rosemary Rodriguez
Vai trò: Đạo diễn của phim
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Rosemary Rodriguez là một trong những đạo diễn của series phim truyền hình The Walking Dead. Ngoài ra, bà còn từng làm đạo diễn cho một số series khác như Law & Order, Jessica Jones, Criminal Minds, v.v...

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.