FANDOM


Seth Hoffman
Sethhoffman
Vai trò: Biên kịch & nhà sản xuất của phim
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Seth Hoffman là một trong những biên kịch và nhà sản xuất của series phim truyền hình The Walking Dead. Ông cũng từng là biên kịch cho một số tập phim của series "Prison Break" ("Vượt Ngục")

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.