FANDOM


Shintaro Shimosawa
Shintaro Shimosawa
Vai trò: Biên kịch & nhà sản xuất của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Nhật

Shintaro Shimosawa là một trong những biên kịch và nhà sản xuất của series phim Fear The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.