Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Chỉnh sửa một thư viện ảnh)
Thẻ: gallery
(Chỉnh sửa một thư viện ảnh)
Thẻ: gallery
Dòng 8: Dòng 8:
 
2x06 0002.JPG
 
2x06 0002.JPG
 
2x06 0001.JPG
 
2x06 0001.JPG
  +
FTWD2 206 RF 0223 0012-RT.jpg
  +
FTWD-206-SS-28-img-2he-9gyuepihgoight5-1136x640.jpg
  +
FTWD-206-SS-16-img-2o3ug-09yr-9y-1136x640.jpg
  +
FTWD-206-SS-10-00-BG-img-skgoityt-1136x640.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0614-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0490-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0386-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0299-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0039-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0429-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0371-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0338-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0246-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0224 0384-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0224 0356-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0572-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0562-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0468-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0101-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0040-RT.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
 
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]
 
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]

Phiên bản lúc 15:47, ngày 3 tháng 6 năm 2016