Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Chỉnh sửa một thư viện ảnh)
Thẻ: gallery
Thẻ: sourceedit
Dòng 29: Dòng 29:
 
FTWD2 206 RF 0223 0040-RT.jpg
 
FTWD2 206 RF 0223 0040-RT.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
  +
  +
{{Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)}}
 
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]
 
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]

Phiên bản lúc 13:36, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Bản mẫu:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)