Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Thẻ: sourceedit
 
Dòng 1: Dòng 1:
<gallery columns="3" position="center" orientation="none">
+
<gallery columns="3" bordersize=none position="center" orientation="none">
 
Tập tin:2x06 0000.JPG
 
Tập tin:2x06 0000.JPG
 
2x06 0019.JPG
 
2x06 0019.JPG
Dòng 30: Dòng 30:
 
</gallery>
 
</gallery>
   
{{Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)}}
+
{{Ảnh phim (Fear The Walking Dead)}}
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]
+
[[Thể_loại:Ảnh phim (Fear The Walking Dead)]]

Bản hiện tại lúc 07:41, ngày 1 tháng 2 năm 2018