Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Tạo trang mới với nội dung “<gallery columns="3" position="center" orientation="none"> Tập tin:2x06 0000.JPG </gallery> Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)”)
Thẻ: sourceedit
 
 
(Không hiển thị 4 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<gallery columns="3" position="center" orientation="none">
+
<gallery columns="3" bordersize=none position="center" orientation="none">
 
Tập tin:2x06 0000.JPG
 
Tập tin:2x06 0000.JPG
  +
2x06 0019.JPG
  +
2x06 0006.JPG
  +
2x06 0005.jpg
  +
2x06 0004.JPG
  +
2x06 0003.jpg
  +
2x06 0002.JPG
  +
2x06 0001.JPG
  +
FTWD2 206 RF 0223 0012-RT.jpg
  +
FTWD-206-SS-28-img-2he-9gyuepihgoight5-1136x640.jpg
  +
FTWD-206-SS-16-img-2o3ug-09yr-9y-1136x640.jpg
  +
FTWD-206-SS-10-00-BG-img-skgoityt-1136x640.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0614-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0490-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0386-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0299-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0226 0039-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0429-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0371-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0338-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0225 0246-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0224 0384-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0224 0356-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0572-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0562-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0468-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0101-RT.jpg
  +
FTWD2 206 RF 0223 0040-RT.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
  +
[[Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)]]
 
  +
{{Ảnh phim (Fear The Walking Dead)}}
 
[[Thể_loại:Ảnh phim (Fear The Walking Dead)]]

Bản hiện tại lúc 07:41, ngày 1 tháng 2 năm 2018