Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Tạo trang mới với nội dung “<gallery columns="3" position="center" orientation="none"> Tập tin:2x06 0000.JPG </gallery> Thể_loại:Ảnh trong tập phim (Fear The Walking Dead)”)
Thẻ: sourceedit
 
n (Đã khóa “Sicut Cervus/Ảnh” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 15:42, ngày 3 tháng 6 năm 2016