FANDOM


Stefan Schwartz
352e446
Vai trò: Đạo diễn của The Walking Dead
& Fear The Walking Dead
Ngày sinh: 1/5/1963
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Anh/Canada - Da trắng

Stefan Schwartz là một biên kịch & đạo diễn phim, được biết đến qua việc tham gia vào các series phim truyền hình như Spooks and Luther, Dexter, Invincible, The Walking DeadFear The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.