Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Advertisement
Đây là trang về một tập truyện tranh. Có thể bạn đang tìm một tập phim cùng tên.
Tập 1: Days Gone Bye
Volume 1-Days Gone Bye.jpg
Sơ đồ truyện
Nhà xuất bản Image Comics
Số chương 6
Ngày xuất bản 4/5/2004
Tiếp theo Tập 2: Miles Behind Us

Volume 1: Days Gone Bye (tạm dịch: Tập 1: Những Ngày Tháng Đi Mất) là tập đầu tiên của của bộ truyện tranh The Walking Dead, bao gồm các chương truyện từ 1 đến 6.

Câu chuyện bắt đầu khi Rick Grimes, một cảnh sát từ Kentucky tỉnh dậy từ cơn hôn mê sau khi bị trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ. Rick nhận thấy thế giới xung quanh thay đổi do một đại dịch khủng khiếp đã bùng phát trong thời gian anh bất tỉnh. Thứ bệnh dịch này khiến người chết tỉnh dậy và ăn thịt người còn sống. Khi trở về nhà, Rick thấy ngôi nhà của gia đình mình đã bị bỏ hoang. Vừa lên đường đến Atlanta, Georgia, nơi được cho là vùng cách ly dịch bệnh của quân đội để tìm vợ con, Rick vừa phải học cách thích nghi với một thế giới hoàn toàn mới...

Các chương trong tập

Các nhân vật xuất hiện trong tập

Cái chết trong tập

Bên lề

  • Đây là tập truyện đầu tiên và duy nhất có các chương được vẽ bởi họa sĩ Tony Moore, mặc dù sau đó anh ấy vẫn còn vẽ bìa cho các chương truyện cho đến hết Chương 24.
Truyện tranh The Walking Dead
Tập 1: Days Gone Bye Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6
Tập 2: Miles Behind Us Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12
Tập 3: Safety Behind Bars Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18
Tập 4: The Heart's Desire Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24
Tập 5: The Best Defense Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
Tập 6: This Sorrowful Life Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36
Tập 7: The Calm Before Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42
Tập 8: Made To Suffer Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48
Tập 9: Here We Remain Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54
Tập 10: What We Become Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Tập 11: Fear The Hunters Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66
Tập 12: Life Among Them Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72
Tập 13: Too Far Gone Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78
Tập 14: No Way Out Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84
Tập 15: We Find Ourselves Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90
Tập 16: A Larger World Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96
Tập 17: Something To Fear Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102
Tập 18: What Comes After Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108
Tập 19: March To War Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114
Tập 20: All Out War - Part 1 Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120
Tập 21: All Out War - Part 2 Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126
Tập 22: A New Beginning Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132
Tập 23: Whispers Into Screams Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138
Tập 24: Life And Death Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144
Tập 25: No Turning Back Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150
Tập 26: Call To Arms Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156
Tập 27: The Whisperer War Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161Chương 162
Tập 28: A Certain Doom Chương 163Chương 164Chương 165Chương 166Chương 167Chương 168
Tập 29: Lines We Cross Chương 169Chương 170Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174
Tập 30: New World Order Chương 175Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180
Tập 31: The Rotten Core Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186
Tập 32: Rest In Peace Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191Chương 192Chương 193
Advertisement