Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Advertisement

Chào bạn

Chào bạn The Walking Dead Việt Nam Fanpage!

Bạn viết về chủ đề The Walking Dead rất giỏi nhưng còn mấy phần trước còn bỏ trống. Rồi các phần của bộ phim, các nhân vật phụ vẫn chưa viết hết, các địa điểm trong The Walking Dead cũng chưa viết rỏ.

Bạn có thể viết nhiều hơn được không?

Advertisement