FANDOM


Theodus Crane
Theodus Crane yg
Thủ vai: Big Tiny
Ngày sinh: 18/6/1979
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Gôc Phi

Theodus Crane là nam diễn viên thủ vai nhân vật "Big Tiny" trong Phần 3 của series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.